Nukote Coating Systems International (NCSI) là công ty sản xuất tập trung hoàn toàn vào sự phát triển, sản xuất và phân phối chất phủ bề mặt polymer tiên tiến, bao gồm cả: Aromatic khô nhanh, Aliphatic và Polyaspartic Aliphatic Pure Polyureas, Polyurethane và Hybrid Formulation hai thành phần hoá học.

Chúng tôi cũng phát triển, sản xuất và phân phối hệ thống vật liệu tổng hợp sử dụng các thành phần hóa học với các vật liệu thứ yếu khác để chế tạo ra Polyurea-Geotextile Composite Liners và Membranes, Polyurea-Polyureathane Foam Insulated và Thiết bị ứng dụng cụ thể dùng trong sản xuất và ứng dụng vào các sản phẩm và vật liệu tổng hợp của chúng tôi.

Nukote được đăng ký độc quyền tại Mỹ, có các nhà máy sản xuất tại Mỹ, Vương quốc Ả Rập Xê-Út và Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Những nhà máy sản xuất mới sẽ được hoạt động tại Úc và Ấn Độ vào năm 2011. Nukote quản lý các hoạt động toàn cầu từ hai địa điểm: Santa Fe Springs, California USA, nơi mà chúng tôi quản lý các hoạt động ở Bắc và Nam Mỹ và ở Singapore nơi chúng tôi quản lý hoạt động ở các quốc gia khác.

Nukote được tổ chức độc lập và được quản lý bởi những người đứng đầu đặt nền tảng ở Singapore và Hoa Kỳ. Các khách hàng chính của chúng tôi bao gồm các công ty lớn trong khu vực và trong các thành phố lớn như các công ty đa quốc gia về khai thác dầu mỏ và khí đốt, các công ty hóa dầu, khai thác mỏ và xây dựng. Nukote phân phối tại 25 quốc gia, cung ứng trực tiếp bởi sự hỗ trợ liên kết với các đội ngũ chuyên nghiệp trong khu vực tại bất kỳ nơi đâu trên toàn cầu. Các công ty sản xuất đường ống sử dụng các sản phẩm Nukote trong cả hệ thống chống ăn mòn bên trong và bên ngoài với sự chấp thuận từ các các công ty đa quốc gia và các công ty dầu khí trong nước. Nukote sản xuất 73 sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn ISO, CE và ASTM, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghiệp, hàng hải, dầu khí, sản xuất, xây dựng thương mại, hóa dầu và ngành công nghiệp giải trí.

Dữ liệu tổng hợp.

Khối lượng toàn cầu 2009: 13.000 tấn.

Năng lực toàn cầu 2009: 106.000 tấn

Doanh thu ở Trung Đông 2009: 16.5%

Doanh thu ở Châu Á 2009: 35.5%

Doanh thu ở Châu Mỹ 2007: 12.0%

Doanh thu ở Ấn Độ 2007: 9.0%

Doanh thu ở các nơi khác 2007: 27.0%

Tăng trưởng binh quân 2000-2009: 35% / Năm

Quyền sở hữu: Xác định Quyền sở hữu tư nhân ở toàn cầu : 25

Liên doanh OEM: 11

Địa điểm sản xuất: 04