Hệ thống nước

Hệ thống nước

potable water, storm water, industrial and domestic waste water

Solutions for water systems are a primary focus of Nukote Coating Systems. A separate trademark for these systems is included in all solutions we offer. Water applications span all of our key markets segments, but the solution is so specific we identify it as an individual system called Aegis™

The Nukote Aegis System™ ensures optimum lifespan of; equipment, treatment, storage and transmission facilities for use in, potable water, storm water, industrial and domestic waste water and even contaminated waste water. The products utilized in these systems can vary, although the cutting edge robotic technology used to apply them remains the same. Products designed for use in waste water, potable water, saline water and contaminated water are all interchangeable. The system is applicable in renovation of existing pipelines, vaults, basins and structures and in new construction.

Our clients look to us for total solutions in these complex conditions providing comprehensive solutions in high traffic areas where excavation is impractical and replacement costs would be astronomical. These systems operate continuously and require extended design life in high abrasion, and chemical exposures. Complex solutions are a key offering of our firm, which require our basic components of engineered specifications, superior products, cutting edge coating equipment and the highest levels of professional application contractors.

Water Systems

Typical solutions for this segment include:

Storm Water: Collection, retention and distribution, pipe, basin and vault
Potable Water: Process, distribution and isolation, pipe, basin and vault
Domestic Waste Water: Collection, process, return to water systems
Industrial Waste Water: Collection, process, return to water systems
Desalination: Process, storage and distribution systems

Reference Clients for this segment include:

State of Texas: Multiple municipalities and counties
State of Mississippi: Multiple municipalities and counties
State of Georgia: Multiple municipalities and counties
State of Tennessee: Multiple municipalities and counties
Dubai Water: United Arab Emirates
China Water: Peoples Republic of China
Singapore Water: Singapore

Lưu ý

Nukote Coating Systems International duy trì một thư viện lớn các dữ liệu về kỹ thuật và tiếp thị cho nhân viên, các công ty trực thuộc và các khách hàng quan trọng của chúng tôi có thể truy cập và sử dụng.

Nếu bạn không phải là thành viên NCSI hoặc không có hợp đồng đại lý nhưng muốn truy cập dữ liệu, xin vui lòng gửi cho chúng tôi biểu mẫu liên hệ và chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 48 giờ.

Các dòng sản phẩm của chúng tôi bắt nguồn từ các nghiên cứu độc quyền và / hoặc bằng các công thức hoá học đã được cấp bằng sáng chế. Chúng tôi tạo ra các sản phẩm cụ thể để đáp ứng các yêu cầu thay đổi các đặc tính sản phẩm nhằm cải thiện và nâng cao hiệu suất trong một loạt các điều kiện biến đổi, bao gồm cả khả năng chịu mài mòn, kháng chất, kháng mặn, sức đề kháng, tiếp xúc với tia cực tím, v.v… Điều này cung cấp cho khách hàng của chúng tôi các giải pháp duy nhất cho những yêu cầu cụ thể của họ và cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm được tạo ra đặc biệt cho lĩnh vực dầu khí, xây dựng, cơ sở hạ tầng, điện và thậm chí cả công nghiệp giải trí.

Các sản phẩm đại diện dưới đây không bao gồm đầy đủ các dòng sản phẩm của chúng tôi, nhưng là những sản phẩm đặc trưng với các công thức phổ biến nhất được qui định cụ thể trong các dòng sản phẩm của chúng tôi. Nhiều sản phẩm của chúng tôi được tạo ra để đáp ứng những yêu cầu chính xác của một nhà sản xuất hoặc người tiêu dùng và do đó không có trong dữ liệu điện tử được công bố của chúng tôi. Hãy nhấp vào liên kết dưới đây để truy cập bảng dữ liệu đã được cập nhật vào trang này. Đối với các câu hỏi cụ thể về việc lựa chọn sản phẩm vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại bất kỳ khu vực nào.