Nghiên cứu tình huống

Nukote Coating Systems International có những dự án được theo dõi trong thời gian dài, cùng với những tài liệu tham khảo, các phân khúc thị trường, các loại chất làm nền và điều kiện môi trường. Những sản phẩm cụ thể và ứng dụng của chúng tạo nên lớp phủ với mức độ khô dày đa dạng tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, vào thành phần hoá chất hiện có, ảnh hưởng của tia cực tím, nhiệt độ môi trường xung quanh, chất làm nền… mà những sản phẩm này sẽ được ứng dụng vào.

Các tài liệu tham khảo sau đây đại diện cho một phần nhỏ các dự án đã được thực hiện gần đây. Trang này sẽ được cập nhật thường xuyên. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại ứng dụng cụ thể mà không được cung cấp trong các mẫu dưới đây, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi, hoặc liên hệ với đối tác Nukote gần nhất để biết thêm chi tiết.